İngiltere Üniversiteleri ve Dil Okulları Resmi Başvuru Merkezi

Leeds Beckett University

Kökleri 1824 yılında kurulan Leeds Mechanical Institute’e dayanan Leeds Beckett Üniversitesi, 1992 yılında üniversite statüsü kazandı. Şehrin merkezinde bulunan iki adet muazzam kampüsü ile 125’ten fazla milletten gelen 28.000 civarı öğrenciye yıllardır eğitim vermektedir. Leeds Beckett Üniversitesi sahip olduğu imkanları sayesinde İngiltere’deki en büyük üniversitelerden biri olduğu açık bir şekilde ispatlamıştır.

Mezuniyet sonrası işe yerleşme ve kaliteli öğrenci yetiştirme konusuna önem vermektedir. Her eğitim öğretim döneminde, 2 hafta boyunca öğrencilere iş deneyimine sahip olmalarını sağlayabilecek çalışma imkanları sağlanmaktadır. Öğrencilerin birçoğu, yetkinlik kazanabilmek adına “sandviç” kursları tercih etmektedir. Küresel sorunları yorumlayabilen bireyler olarak yetiştirilmesi temel hedef olan Leeds Beckett Üniversitesi’nde, her öğrencinin girişimci bir ruha sahip olması amaçlanmaktadır.

Ocak 2020’de açılacak programları kontrol edebilirsiniz:

Level Course
contact_small.png