İngiltere Üniversiteleri ve Dil Okulları Resmi Başvuru Merkezi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

SI UK EĞİTİM TURİZM PAZ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. MESAFELİ ÖZEL DERS SATIŞ KOŞULLARI

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SI UK EĞİTİM TURİZM PAZ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.,’nin ALICI‘ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

 

MADDE 2.1 – SATICI BİLGİLERİ

Unvan: SI UK EĞİTİM TURİZM PAZ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. (Bundan sonra ÖZEL DERS SİSTEMİ olarak anılacaktır)

Adres: Bahariye Cad. Kırtasiyeci Sok No:17 Kadıköy/İstanbul

Telefon: +0 216 709 41 71

E-posta: info@studyinuk-turkey.com

 

MADDE 2.2 – ALICI BİLGİLERİ

Müşteri olarak ödeme yapan kişi, ödeme yaparken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ

Hizmetin türü, satış bedeli ve ödeme şekli satın alma sürecinin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

 

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 – ALICI, Madde 3′te belirtilen sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 – Sözleşme konusu hizmet, ALICI’nın aldığı hizmet türüne göre ya yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile ALICI‘nın ödeme sırasında kayıt ettiği e-posta adresine açıklanan süre içinde gönderilir.

4.3 – Sözleşme konusu hizmet, ALICI‘nın ödeme sırasında kayıt ettiği e-posta adresinden kaynaklanan sorunlar nedeni ile teslim edilememesinden SI UK EĞİTİM TURİZM PAZ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.  Sorumlu tutulamaz.

4.4 – Sözleşme konusu hizmetin sunulabilmesi için işbu sözleşmenin kabul edildiğine dair onayın info@studyinuk-turkey.com mail adresine verilmesi ve bedelinin ALICI‘nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SI UK EĞİTİM TURİZM PAZ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. hizmetin verilmesi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.5- SI UK EĞİTİM TURİZM PAZ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde veremez ise, durumu ALICI‘ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI hizmetin iptal edilmesi hakkını kullanabilir. ALICI‘nın hizmeti iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

 

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu özel dersin iptalini talep ederse, kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa sağlanacağı günden itibaren en geç 24 saat öncesinde iptal talebini iletmiş olmalıdır. İptal hakkının kullanılması için 24 saat önce SI UK EĞİTİM TURİZM PAZ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.’a e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması şarttır. Aksi durumda, belirlenen programdaki ders saati hizmet veren tarafından sağlanmış olarak sayılıp, ücret iadesi yapılmayacaktır.

MADDE 6– ÖDEME BİLGİLERİ

ALICI, sözleşme konusu özel dersin ücretini nakit olarak veya banka transferi şeklinde, ders başlangıç tarihinden önce ödemelidir. Ödeme yapılması gereken hesap bilgisi için iletişime geçilecektir.

MADDE- 7 KİŞİSEL BİLGİLER:

Öğrenci Adı: Soyadı:
Cinsiyeti Doğum Tarihi:
Uyruğu: Doğum Yeri:
E-mail: Telefon no:
Pasaport/Kimlik No: Programa Başlangıç Tarihi:
Ev adresi:
Katılmak istediğiniz Program:

 

IELTS

OET

TOEFL

 

Almak istediğiniz ders saati:

 

Tek ders:

16 saatlik program:

32 saatlik program:

Deneme Sınavı:

 

 

Hizmetin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

contact_small.png