trenOET Türkiye Resmi Sınav Merkezi
OET sınavına girmek isteyen kişiler için İstanbul’daki ofisimizde özel ders imkânı sunuyoruz.

PLAB SINAVI VE OET

PLAB SINAVI VE OET

PLAB Sınavı Nedir?

PLAB (Mesleki ve Dilsek Değerlendirme Kurulu) testi, İngiltere’de uzmanlık yapmak isteyen tıp mezunlarına, doğru bilgi ve becerilere sahip olmalarını sağlamak adına uygulanan iki aşamalı bir testtir. Bu sınavın amacı Avrupa Birliği dışında alınmış tıp eğitimlerinin İngiltere’de geçerliliğini test etmek adına uygulanır.

Sınavda başarılı olan doktorlar daha sonrasında birkaç mülakata tabii tutulur ve başarılı olanlar uzmanlık eğitimine başlama hakkı kazanırlar. 

General Medical Council (Ulusal Tıp Konseyi), İngiltere’deki doktorlar için düzenleyici rolü olan bağımsız bir organizasyondur. Bu konsey, hekimlerin uzmanlığa giriş ve bunu takiben istihdamlarında adil bir mekanizma uygulanmasını temin edecek düzenlemeler yapar. Bununla birlikte konsey, tıp eğitiminin en iyi standartlarda verilmesi için, eğitimin her aşamasına, tıpta uzmanlık eğitimi de dahil, standartlarının belirlenmesi, korunması, denetlenmesi ve koordine edilmesi için müdahale eder.

PLAB sınavına başvuru yapmadan önce, GMC internet sitesinde hesap açmanız ve İngilizce yeterliliğinizin kabul edilebilir olduğunu bildirmeniz gerekmektedir.

PLAB sınavı uzmanların tıbbi İngilizce terim bilgisini ölçmeye yöneliktir. İki aşamadan oluşur; birinci aşama İngilizce medikal dil bilgisi sınavıdır ve 1,180 adet çoktan seçmeli klinik sorulardan oluşur. Adayın tıp terimlerine hâkim olduğunu kanıtlayan yazılı sınavdır. İkinci aşama ise sözlü olarak; hastanın teşhis tanısı gibi konularda iletişimini ve pratik bilgisini ölçer. Her iki aşamayı geçerek İngiltere’de lisans başvurusunda bulunabilirsiniz.

PLAB sınavı ve İngilizce Yeterliliği

OET sertifikası PLAB sınavı için İngilizce dil yeterliliği olarak kabul edilmektedir.

OET sınavı dört ayrı aşamadan oluşmaktadır; Listening, Reading, Writing ve Speaking. Her aşamadan en az B notu almanız sonucunda PLAB sınavına başvuruda bulunabilirsiniz. OET B skoru, IETLS sınavında 7.0 puanına denk gelmektedir.

Sınav, sağlık sektörü için özel olarak tasarlanmıştır ve test materyalleri gerçek sağlık senaryolarını yansıtmaktadır. Test içeriği ve yapılanmasının sağlık sektörünün güncel çalışma alanını yansıttığı ve değişen ihtiyaçlara başarıyla cevap verdiği belirlenmiştir.

OET sertifikaları 2 yıl geçerlidir. Aday, PLAB sınavına giriyorsa, sertifikası PLAB bölüm 1’e girdiği gün geçerli olmalıdır. Uygulama lisansı almak için kayıt yaptırıyorsa, başvurusu onayladığında geçerli olmalıdır.

OET sertifikası 2 yıl önce alındıysa ve sertifika diğer tüm kriterlere uygunsa, aday İngilizce becerilerini güncel tuttuğunu kanıtlayabilir. Bunu, orijinal OET sertifikasını ve bir lisansüstü kursun öğretmen veya öğretim görevlisinden veya İngilizcenin ilk ve anadili olduğu bir ülkede bulunan bir işverenden referans alarak yapabilir. Kaynak, son iki yıl içinde en az üç ay tam zamanlı çalışma veya istihdamı kapsamalıdır.

Adaylar, PLAB bölüm 1’e kayıt yaptırma amacıyla geçerli OET puanlarınızı göndermek istiyorsa, GMC online hesabına giriş yaparak Testlerim bölümüne gidebilir. OET sonuçlarınızı girmeyi seçtiyse myOET portalında tanıyıcı kuruluş olarak Genel Tıp Konseyi’ni seçtiğinden emin olmalıdır, böylece puanlarını doğrulayabilir.

OET Sınav Kaydı

🧾 BİLGİ İSTE