İngiltere Üniversiteleri ve Dil Okulları Resmi Başvuru Merkezi

İngiltere Tıp Sınavı

UK Tıp Başvuru Sınavları (UKCAT)

İngiltere’deki bazı tıp ve dişçi okullarının seçim sürecinin bir bölümünü UKCAT (UK tıp başvuru sınavı) oluşturmaktadır. Adayların zihinsel yetenekleri, tutumları, kritik düşünme ve mantıksal çıkarımları gibi becerilerini değerlendiren UKCAT sınavı (UK tıp başvuru sınavı), online yapılan dört muhakeme testi ve bir durum analizi testi içermektedir.

– Verbal reasoning: Sözlü muhakeme: yazılı bilgiler ışığında mantıksal düşünmeyi ve sonuçlandırma yetisini değerlendirir: 21 dakika sürer, 11 pasaj içinden 44 soru içerir.

– Quantitative reasoning: Sayısal muhakeme: rakamsal problemleri çözme yetisini değerlendirir: 24 dakika sürer, 9 tablo, şema, grafik vb. ve bunlar üstünden 36 soru içerir.

– Abstract reasoning: Soyut muhakeme: yakın ve farklı düşünme yetisiyle ilişki çıkarım yeteneğini değerlendirir: 13 dakika ve 55 soru içerir..

– Decision analysis: Karar analizi: çeşitli biçimlerdeki bilgiyi yorumlama, çıkarım yapma ve uygun cevaplama yetisini değerlendirir: 32 dakika sürer, bilgi içeren bir senaryo ve 28 soru içerir (basit hesaplama makinesi temin edilir)

– Situational judgement: Durum analizi: durum dahilindeki cevaplarınızı, tıbbi etik anlayışınızı ölçer: 27 dakika sürer, 20 senaryo üstünden 67 soru içerir.

Sınav, yerel sınav merkezinizde gerçekleşir ve her alt konu için test şeklindedir. Geçmiş sorular bulunmasa da örnek sorular UKCAT’ın web sitesinde verilmektedir. Aşağıdaki üniversitelere başvuran adaylar UKCAT sınavına girebilirler:

 • University of Leicester
 • University of Liverpool
 • University of Manchester
 • Newcastle University
 • University of Nottingham
 • University of Plymouth
 • University of Sheffield
 • University of Southampton
 • University of St Andrews
 • St George’s, University of London
 • Queen’s University Belfast
 • University of Warwick (Graduate Entry Medical Degree)
Biomedikal Admissions Testi (BMAT)

BMAT, İngiltere’nin hekimlik ve veteriner hekimlik, dişçilik ve biomedikal bilim bölümlerine başvuran adaylar için bir giriş sınavıdır. Sınav 2 saat sürer ve 3 bölüme ayrılır:

– Eğilim ve yetenekler: problem çözümü, argümanların kavranışı data analizi ve anlam çıkarma yetisini ölçer.

– Bilimsel bilgi ve uygulama: okulda öğrenilen, tipik 16 yaş bilim ve matematik bilgisini uygulama yetisini ölçer ( örneğin; İngiltere’deki GCSE ve dünya genelindeki IGCSE )

– Yazılı: fikirleri seçme, geliştirme ve organize etme, yazılı olarak kısa ve etkileyici şekilde ifade etme yetisini ölçer.

Tıp Eğitimi Almak İçin Hemen Başvurun

Daha çok bilgi edinmek için aşağıda yer alan bilgileri bizimle paylaşın size özel başvuru planını danışmanlık teklifimiz ile iletelim.

 • Lise eğitimi aldığınız okulunuz neresi?
 • Hangi programda eğitim alıyorsunuz?
 • Kaçıncı sınıfsınız?
 • İngilizce seviyeniz nedir?
 • Şu ana kadar not ortalamanız nedir?

Danışmanlarımız sizinle ön görüşme öncesinde başvuru planınızı hazırlayıp Tıp eğitiminde nasıl adım atmanız gerektiğini belirtecektir. 

contact_small.png